Het Onderzoeksbureau Encon zit aan de basis van het HVAC systeem, een oplossing voor tandarts en orthodontie praktijken die in een virusvrije omgeving willen behandelen. Het systeem voert drupplets af via laminaire flow om het besmettingsgevaar te elimineren. 
De werking van het systeem werd eerst neergeschreven in een duidelijk script, om nadien in 2 dagen en op 2 locaties te gaan opnemen. Er was een zeer strakke deadline, gezien de huidige situatie (covid 19) moest deze video snel worden opgeleverd. Ik nam hierbij de volledige producties op mij, van pre- tot postproductie en nam zowel camera, licht als geluid onder handen.
_____

You may also like

Back to Top