WHIZZGOLF is het eerste dataplatform dat erop gericht is het tempo op de golfbaan en de individuele score van elke golfer te verbeteren. Door het in kaart brengen van de verschillende spelers op het terrein kan er tijdig ingegrepen worden indien enkele spelers te lang over hun spel doen. Door het analyseren van deze data, kunnen golfclubs uiteindelijk doelgericht aanpassingen maken aan het terrein om zo spelcondities te verbeteren.
De werking van Whizzgolf werd neergeschreven in een allesomvattend script, met als doel interesse op te wekken bij verschillende golfclubs in zowel binnen- als buitenland. De gefilmde scenes werden versterkt door het toevoegen van animaties in after effects om de specificaties van het platform duidelijk in kaart te brengen. Ik nam hierbij de volledige productie op mij, van pre- tot postproductie. 
_____

You may also like

Back to Top